Παράταση έως 28.4.2020 για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων στο myBusinessSupport

Σύμφωνα με ΚΥΑ  των υπουργείων, Οικονομικών,Ανάπτυξης και Εργασίας  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δίνεται παράταση

Αναλυτικά η ΚΥΑ προβλέπει
Άρθρο Μόνο

Η με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιείται ως εξής:
1.    Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι  και  την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1-10-2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.».

2.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «μέχρι και την 24η Απριλίου 2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις “μέχρι και την 28η Απριλίου 2020″».


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε και την κωδικοποιημένη απόφαση  39162 ΕΞ 2020/15.4.2020

 

Πηγή: taxheaven.gr


 

 

 

 

 

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment