Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Ανθρωπίνως αδύνατη και πρακτικά δύσκολη η εμπρόθεσμη ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Α. 1076/02.04.2020)

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Ανθρωπίνως αδύνατη και πρακτικά δύσκολη η εμπρόθεσμη ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Α. 1076/02.04.2020)

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Σταϊκούρα Χρήστο

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Γεωργιάδη Άδωνι

Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Κοινοποίηση

Διοικητή της ΑΑΔΕ
 κ. Γιώργο Πιτσιλή

Αθήνα, 4 Απριλίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 083 

Θέμα: Aνθρωπίνως αδύνατη και πρακτικά δύσκολη η εμπρόθεσμη ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Α. 1076/02.04.2020)

Κύριοι Υπουργοί,

Είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που περνά η Χώρα μας, στόχος των επιστολών μας δεν είναι άλλος από το να σας δίνουμε προτάσεις για την καλύτερη δυνατή μεταφορά των μέτρων στις πλατφόρμες, ώστε αυτές να έχουν αφενός διαδραστική λειτουργικότητα και αφετέρου η διαδικασία που προβλέπεται στις δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων – εργοδοτών και δικαιούχων εργαζομένων, που περνούν και θα περάσουν από τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, να είναι όσο το δυνατόν απλοποιημένες και ευέλικτες, προς αποφυγή κατά το δυνατόν άσκοπης ταλαιπωρίας και αναποτελεσματικότητας.

Σημειώστε ακόμη ότι οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί κάτω από την κινητοποίηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μέσω της καθημερινής συνεργασίας με τις 49 Ενώσεις της – Συλλόγους, βρίσκονται στα «χαρακώματα» των έκτακτων για τη χώρα περιστάσεων, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, λόγω των αναγκαίων προληπτικών μέτρων, για να περάσει και αυτή η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων, όπως συμβαίνει για το 97% των πάσης φύσεως δηλωτικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, νοικοκυριών κλπ, είτε φορολογικού χαρακτήρα, είτε εργατο-ασφαλιστικού, είτε ακόμη κοινωνικών παροχών.

Σχετικά με το νέο μέτρο της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (μία από τις πολλές των τελευταίων ημερών) με τίτλο «my Business Support»:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της εκδοθείσας κατ΄ εξουσιοδότηση εφαρμοστικής κοινής Υπουργικής Απόφασής σας Α. 1076/02.04.2020- ΦΕΚ Β΄1135/02.04.2020), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο «my Business Support» που δημιουργήθηκε στην ΑΑΔΕ και άρχισε ήδη να λειτουργεί, θα υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης της ενίσχυσης («Επιστρεπτέα Προκαταβολή»).

Θα σταθούμε αποκλειστικά (για αποφυγή περιττών άλλων αιτιάσεων) στο επίμαχο ζήτημα που αποτελεί και την δικαιολογημένη αντίδραση, αλλά και ανησυχία που προκλήθηκε – από τα μέλη μας, γεγονός που απετέλεσε και τον λόγο να επισπεύσουμε την καθιερωμένη καθημερινή διαδικτυακή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, καθώς η προθεσμία 10.04.2020, για την «υποβολή ενδιαφέροντος και υποβολή των ανωτέρω στοιχείων» είναι τόσο ανθρωπίνως αδύνατη όσο και πρακτικά δύσκολη.

Χαιρετίζουμε ως θετική και κυρίως ως ουσιαστική την ανταπόκριση να μας κάνει την τιμή να έχουμε ζωντανά στην χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., τον Υφυπουργό Οικονομικών κο Θεόδωρο Σκυλακάκη, ύστερα και από επικοινωνία με τον Υπουργό Ανάπτυξης και επενδύσεων κο Άδωνι Γεωργιάδη.

Γιατί είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ο εύλογος χρόνος παράτασης της προθεσμίας:

1.Είναι ανθρωπίνως αδύνατο με τα τρέχοντα θέματα που διαχειριζόμαστε στην πλατφόρμα για την αποζημίωση των 800 ευρώ, με 1,7 εκατ. δικαιούχους, και 500 χιλιάδες επιχειρήσεις να μπορέσει να «χωρέσει» μέχρι τις 10/4 η συμπλήρωση και αυτής της πλατφόρμας με τα εξιδεικευμένα στοιχεία που απαιτεί.

2.Γνωρίζετε ότι τρέχουν παράλληλα σε ασφυκτικές προθεσμίες για την υλοποίηση των μέτρων άλλες τουλάχιστον πέντε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν, με την επισημείωση ότι το 97% των ΜμΕ εξυπηρετούνται από εξωτερικά λογιστήρια, με ότι αυτό σημαίνει, για την ταχύτητα διεκπεραίωσης όλων αυτών των διαδικασιών (με κλειστές επιχειρήσεις και απαγόρευσης κυκλοφορίας)- όταν μάλιστα απαιτείται φυσική μεταφορά των παραστατικών.

3.Ο κλάδος το τελευταίο αυτό διάστημα, έχει υπερβάλει εαυτόν, έχει φτάσει στα όρια του, και προσπαθεί τον περισσότερο χρόνο να ερμηνεύει αυτά που δεν ερμηνεύονται παρά να ασχολείται με την υλοποίηση τους.

4.Ως προς τα στοιχεία που προβλέπει η ΚΥΑ, να υποβληθούν κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020:

Η δυνατότητα μέσω της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (κωδ. 312) δεν παρέχεται, αφού ό μήνας Μάρτιος έχει παραλύσει την ενεργή λειτουργία των επιχειρήσεων, λόγω των αναγκαστικών μέτρων και τα παραστατικά δεν παραδίδονται στα Λογιστικά γραφεία για καταχώριση, καθώς άλλωστε η καταληκτική ημερομηνία της δήλωσης ΦΠΑ είναι η 30η Απριλίου. Η άποψη ότι αυτά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά δεν αποτελεί σοβαρό επιχείρημα στην σημερινή συγκυρία .

αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020.

Το ίδιο ισχύει και για την λήψη των στοιχείων όταν οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά εξυπηρετούνται μέσω των λογιστικών γραφείων.

Επίσης στα πλαίσια της προθεσμίας για το κλείσιμο της χρήσης και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 για τα ΕΛΠ, τα λογιστήρια (εσωτερικά ή και από τα λογιστικά εξωτερικά γραφεία), έχουν νομοθετημένες ως καταληκτικές προθεσμίες α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας, ( συμβαδίζουν με την απώτατη προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων).

Είναι συνεπώς εύλογο να μην έχει γίνει ακόμη το κλείσιμο της χρήσης για τη μεταφορά των δεδομένων των βιβλίων στον Πίνακα Ζ΄ του εντύπου Ε3 και φυσικό είναι να μην μπορούν να ανταποκριθούν ακριβώς τα δεδομένα της πλατφόρμας με τις δηλώσεις.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ.

Κύριοι Υπουργοί,

Εν όψει των παραπάνω αντικειμενικών δυσχερειών και δεδομένου αφενός ότι η «επιστρεπτέα προκαταβολή» απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, όπως είμαστε και εμείς άλλωστε, και αφετέρου ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επιβιώσουν στην «εμπόλεμη» αυτή κατάσταση που ζούμε από την πανδημία του κορωνοϊού, τα συνδικαλιστικά όργανα πρέπει να επιδεικνύουν ψυχραιμία, σοβαρότητά και υπευθυνότητα, αναγνωρίζοντας ειδικότερα την ανάγκη της έγκαιρης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων εφόσον η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των επιχειρήσεων είναι σε άμεση συνάρτηση με την εκταμίευση, καθώς ότι η κρίση απαιτεί την ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση, η οποία μπορεί μόνο να «ξεπεραστεί μέσα από την αλληλεγγύη και τη συνένωση όλων» των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων,

Προτείνουμε:
•Καταληκτική ημερομηνία για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία έως 15/4/2020.

•Καταληκτική ημερομηνία για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία έως 27/4/2020.

Επίσης, χρήζει άμεσης διευκρίνησης πριν την υποβολή της αίτησης, ο χρονικός ορίζοντας της ρήτρας μη απολύσεων προσωπικού, όπως έχει αναφερθεί σε δελτίο τύπου.

Η άμεση ανταπόκριση σας θα ομαλοποιήσει την κατάσταση και θα συνεισφέρει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, επαναλαμβάνοντας και εδώ ότι είμαστε πρόθυμοι και ανοιχτοί για την συνέχιση της συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων. Θα επανερχόμαστε κάθε φορά που θα απαιτείται με τις θέσεις και παρατηρήσεις μας.

Τέλος, θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι στα πλαίσια του καθήκοντος και της ευθύνης, παραμένουμε στα γραφεία μας δηλ. «οι Λογιστές Φοροτεχνικοί μένουν γραφείο» και αναγνωρίζουμε την προσπάθεια όλων, προσπαθώντας να βοηθήσουμε την κοινωνία με κάθε νέα εξέλιξη που προκύπτει.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

Πηγή: taxheaven.com


 

 

 

 

 

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment