Κορωνοϊός: Στο ΦΕΚ η απόφαση για το ξενοδοχείο «Stanley» της καραντίνας

stanely_hotel

Όπως επισημαίνεται, αποφασίζεται η αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο του τουριστικού καταλύματος ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «The Stanley Hotel Athens», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Οδυσσέως αρ. 1, για την κάλυψη έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας

 
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο του ξενοδοχείου Stanley στο Μεταξουργείο.

Η έκδοση της απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, ποσού 229.826 ευρώ.

 
Όπως επισημαίνεται, αποφασίζεται η αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο του τουριστικού καταλύματος ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ- ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «The Stanley Hotel Athens», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Οδυσσέως αρ. 1 για την κάλυψη έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας. Το ξενοδοχειακό κατάλυμα διατίθεται αναγκαστικά στο δημόσιο «προς τον σκοπό της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρες υψηλής μετάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσής του».

Η αξία της αποζημίωσης της εταιρείας «ΣΤΑΝΛΕΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ιδιοκτήτριας του αναγκαστικά διατιθέμενου ακινήτου, προσδιορίζεται επί τη βάσει του πλήθους των αναγκαστικά διατιθέμενων δωματίων, της μέσης αξίας τύπου δωματίου ανά ημέρα που προσδιορίζεται σε 122 ευρώ ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής και της ημερήσιας σίτισης (πρωινού και δύο γευμάτων), καθαριότητας, του πλήθους των ημερών αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, πλέον πρόσθετων δαπανών απολύμανσης και καθαριότητας. Ενδεικτικά, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως και 25.3.2020, τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε 261, με μέση αξία 122 ευρώ ανά διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής, ημερήσιας σίτισης (πρωινού και δύο γευμάτων) και καθαριότητας, ενώ οι ημέρες αναγκαστικής χρήσης για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας ορίζονται σε τρεις ημέρες χρήσης / διανυκτέρευσης. Επομένως, για το ανωτέρω διάστημα ορίζεται ως συνολικό ποσό αποζημίωσης το ποσό των 95.526.

 
Αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα 25/3 έως και 26/3 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε 127 ήτοι συνολικά 15.494 ευρώ, για το χρονικό διάστημα 26/3 έως και 27/3 σε 107 ήτοι συνολικά 13.054 ευρώ. Για χρονικό διάστημα από 27/3 έως και 28/3 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε 104 άρα συνολικά 12.688 ευρώ, από 28/3 έως και 29/3 σε 81 (9.882 ευρώ) από 29/3 έως και 30/3 τα δωμάτια είναι 80 (9.806 ευρώ), από τις 30/3 έως και 5/4 σε 76 (55.632 ευρώ) και για το χρονικό διάστημα από 5.4.2020 έως και 9.4.2020 τα αναγκαστικά διατιθέμενα δωμάτια ανέρχονται σε 3 (1.464 ευρώ).

Πλέον των ανωτέρω ποσών καταβάλλεται για κάθε δωμάτιο, εκ των αναγκαστικά διατιθέμενων [συνολικά 376 δωμάτια], που αποδεσμεύεται, ποσό 30 ευρώ για κάλυψη δαπανών απολύμανσης, ήτοι συνολικά 11.280 ευρώ. Επιπλέον, καταβάλλεται άπαξ 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δαπάνες απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων κατά την αποδέσμευση.

Δείτε εδώ την απόφαση για το ξενοδοχείο Stanley
 
 
Πηγή: protothema.gr


 

 

 

 

 

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment