Τουρισμός | Η Tripadvisor “ανεβάζει” τις τιμές των εμπειριών εισάγοντας ελάχιστη προμήθεια

 
Τουρισμός | Η Tripadvisor "ανεβάζει" τις τιμές των εμπειριών εισάγοντας ελάχιστη προμήθεια

To τμήμα εμπειριών της Tripadvisor, Tripadvisor Experiences, ανεβάζει τις προμήθειες και εισάγει την ελάχιστη προμήθεια ανάλογα με το είδος του τουρ οπερείτορ και του προορισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας σε ενημερωτικό email προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Tripadvisor Experiences θα «προσαρμόσει τις τιμές λιανικού εμπορίου των προϊόντων της ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις νέες προμήθειες στον [εκάστοτε] προορισμό», παρότι η επιχειρησιακή μονάδα αναφέρει ότι η νέα πολιτική δεν θα έχει αντίκτυπο στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι τουριστικές επιχειρήσεις για τις κρατήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια πιο ισορροπημένη αγορά, με τον ορισμό της ελάχιστης προμήθειας για όλους τους συνεργάτες ίδιου είδους στον προορισμό, αναφέρει η ανακοίνωση. 

 

 

Πηγή: tornosnews.gr

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment