Στα μέτρα στήριξης και οι δευτερεύουσες δραστηριότητες που πλήττονται

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών περιλαμβάνονται στα μέτρα αναστολής  πληρωμής φορολογικών οφειλών επιχειρήσεις που είχαν Δευτερεύοντα ΚΑΔ με τζίρο υψηλότερο του Κύριου ΚΑΔ, κατά την ίδια ημερομηνία.

Με κριτήριο τον τζίρο θα εξετάζεται  πλέον εάν θα μετράει ή όχι ο δευτερεύων Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητος που δηλώνει η επιχείρηση και εάν πλήττεται. Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, περιλαμβάνονται στα μέτρα αναστολής  πληρωμής φορολογικών οφειλών, όχι μόνον επιχειρήσεις που στις 20 Μαρτίου 2020 είχαν Κύριο Ενεργό ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και εκείνες που είχαν Δευτερεύοντα ΚΑΔ με τζίρο υψηλότερο του Κύριου ΚΑΔ, κατά την ίδια ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, με δύο νέες αποφάσεις Βεσυρόπουλου τις οποίες υπέγραψε εχθές (αρ. 1043 και 1061) ορίζει ότι παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των επιχειρήσεων που πλήττονται:

-είτε  έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα

-είτε τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

Συνεπώς αν μία δηλωμένη ως δευτερεύουσα δραστηριότητα εμφάνισε πέρυσι μεγαλύτερα έσοδα από τον δηλωμένο ως κύριο ΚΑΔ, τότε η δευτερεύουσα καλύπτει την επιχείρηση να ενταχθεί και αυτή στα μέτρα στήριξης για κλάδους που πλήττονται, όπως αυτές επικαιροποοιούνται κάθε εβδομάδα. Λαμβάνεται υπόψη η περσινή δήλωση Ε1 για εισοδήματα 2018. 

Επιπλέον, αναστολή πληρωμής προβλέπεται με απόφαση Βεσυρόπουλου:

–  και των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές.

– και των μισθωτών υπαλλήλων των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω ένταξης στις ΚΑΔ.

Έως 31 Αυγούστου και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

 
Πηγή: newmoney.gr


 

 

 

 

 

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment