Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Νέες διευκρινίσεις για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.
  • Να είναι επιχειρήσεις που:

α) δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια, ως συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο ενίσχυσης, για την τριετία 2018-2020.

 
  • Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες, δημοσιεύθηκε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία τίθεται σε ισχύ η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων.

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και δικαιούχες είναι οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.

Πηγή: m.naftemporiki.gr


 

 

 

 

 

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment